Jak przygotować teren?

Teren powinien zostać przygotowany przez klienta zgodnie z podaną poniżej specyfikacją.

  • Teren pod garaż blaszany, pod wiatę czy halę musi być wypoziomowany.
  • Preferujemy przygotowanie wylewki, która będzie o 15 cm szersza i dłuższa od wymiaru zamówionego produktu. Czyli jeżeli zamówimy garaż 3m x 5m wylewka powinna mieć wymiar 3,15m x 5,15m.
  • Inna opcja to wylanie fundamentu, można zalać stopy betonowe, minimalnie 4 na każdym rogu.
  • Najłatwiej na każdym rogu ułożyć płyty betonowe.